AÇIK RIZA BEYANI

Ticari Elektronik İleti

ÇINARLI MAHALLESİ FATİH CAD. NO: 16 -18/21 KONAK/İZMİR adresinde mukim yanmarturkey@hs01.kep.tr KEP adresli, 9360691920 Karşıyaka Vergi Dairesine kayıtlı YANMAR TURKEY MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ   (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket”)’in aydınlatma metnini, kişisel verileri koruma politikasını ve okuyup, anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerimin Şirket tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatıldım.

Şirket tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak açık rıza alınması hukuki sebebiyle; sunulan ürün ve hizmetlerin hakkında genel/özel imkanların duyurulması, güncel gelişmelerden haberdar edilmesi, kutlama amaçlı iletiler gönderilmesi, sunum ve bülten gibi içeriklerin paylaşılması, tanıtım ve reklam yapılması için tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik ileti ve diğer iletiler gönderilmesi, mal / hizmet satış ve reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla  ad, soyad, e-posta, telefon numarası, ülke ve şehir bilgisi verilerimin alınmasına ve tercih ettiğim kanalla tarafıma iletiler gönderilmesine, her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğime veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen iletilerde belirtilen işlemi reddederek iletişimi durdurabileceğime ve kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, otomatik arama, telefonla arama, e-posta/mail ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları yoluyla tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine ilişkin Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında iş birliği içinde olduğu kurumlar ve  gerekli olması halinde yetkili kamu kurum ve kişilerine veya bilişim teknolojileri desteği aldığı kuruluşlara aktarılabileceğini ve işbu beyanı vermeme hakkımın olduğunu bilerek ve ilgili kişi olarak haklarım konusunda aydınlatılarak, işbu rızamı da her zaman geçersiz kılabileceğim bilgisi ile birlikte özgür iradem ile;

  RIZAM VARDIR.

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  RIZAM YOKTUR.

Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına izin vermiyorum.

TARİH:

AD SOYAD :

İMZA :                                                                                                                                  ……