우리의 딜러/ 유통업체가 되십시오

Başvurunuzun Türkiye dışında olması ve/veya Türkiye dışındaki bölgeleri ilgilendirir işler kapsamında olması halinde ilgili yerdeki iş ortaklarımız ile verilerinizin paylaşılması gerekmektedir. Bu kapsamda onayınız alınmaksızın sürecinizin işletilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda yurt dışına aktarıma ilişkin onay veriyor musunuz?

AÇIK RIZA BEYANI
YURT DIŞI AKTARIM AÇIK RIZA

ÇINARLI MAHALLESİ FATİH CAD. NO: 16 -18/21 KONAK/İZMİR adresinde mukim yanmarturkey@hs01.kep.tr KEP adresli, 9360691920 Karşıyaka Vergi Dairesine kayıtlı YANMAR TURKEY MAKİNE ANONİM ŞİRKETİ (“Veri Sorumlusu” veya “Şirket”)’in aydınlatma metnini, kişisel verileri koruma politikasını ve okuyup, anladığımı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, kişisel verilerimin Şirket tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatıldım.

Şirketin internet sitesi üzerinden kendi hür irademle iletişime geçtiğim Şirket tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) ilgili hükümlerine uygun olarak açık rıza alınması hukuki sebebiyle; potansiyel bayiilik/distribütörlük ilişkisi kurulabilmesi için gerekli iletişim, teknik altyapı ve ürün, tanıtım materyali gibi hizmetlerin sağlanması için ilgili ülkelerde bulunan iştirakler ile paylaşılması kapsamında ve eposta hizmetlerinin sağlanması, bulut hizmetlerinden yararlanılması kapsamında kullanılan Microsoft Office ve bulut sistemleri araçları kapsamında ise yurt dışında yerleşik olan Microsoft ve Amazon şirketlerinden hizmet alınması ve verilerin yurt dışında yer alan sunucularda depolanması sebebi ile bu amaçlarla sınırlı olarak açık rızanızın varlığı halinde verileriniz yurt dışına aktarılabilmektedir. Bu amaçlarla ad, soyad, e-posta, telefon numarası, ülke ve şehir bilgisi verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine ve yurt dışında işbirliği içerisinde olduğu kurum ve kuruluşlar aktarmasına; işbu beyanı vermeme hakkımın olduğunu bilerek ve ilgili kişi olarak haklarım konusunda aydınlatılarak, işbu rızamı da her zaman geçersiz kılabileceğim bilgisi ile birlikte özgür iradem ile yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde verilerimin toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına peşinen izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.